HovedsideUddannelse

Videnskabelige møder

Terapeuter i craniosacral medicin

Litteratur

Kursusprogram

Møder

GENERELT OM MØDERNE

DSOCM afholder videnskabelige møder, som er af interesse for pædiatere, øre- og øjenlæger, neurologer, reumatologer, tandlæger, speciallæger i almen medicin og fysioterapeuter.

Siden2016 er der fortsat udvekslet erfaringer.

I år 2016 var emnet
Udveksling af erfaringer

I år 2015 var emnet
Evidens – brug og misbrug
ved Richard Evan Steele, samfundsmediciner MPH, PDC, overlæge, psykiatrisk og almen praksis lægekonsulent.

I år 2014 var emnet
SE (Somatic Experiencing) terapi. Psykolog Lars Bak fortalte om konceptet og illustrerede med enkelte cases.

I år 2013 var emnet
Henny Klindt gav en intro omkring sit træningskoncept.
Henny Klindt (Klindt træning og terapi )

I år 2012 var emnet
Behandling af børn med neurologisk handicap som følge af medfødt eller tidligt opstået hjerneskade.
(v. Mira Helena Bergkvist, Speciallæge i Øjensygdomme)

I år 2011 var emnet
Hypnose til smertelindring ved kroniske ansigtssmerter (v. tandlæge og ph.d. Randi Abrahamsen)

I år 2010 var emnet:
"Den musikalske cykelrytter - en historie om kranietraume, stress, musik og hypnose".
( Foredrag ved anæstesiolog Lars Heslet (tidl. overlæge på Rigshospitalet))

I år 2009 var emnet:
Kollegial sparring omkring de af deltagerne fremlagte problemsygehistorier.

I år 2008 var emnet
Bidfunktionens påvirkning af cranielle strukturer (v. Birgitte Nybølle)

I år 2006 var emnet
Craniosacralteknik - evidens eller god praksis? (v. Jørgen Korsgaard)

I år 2004 var emnet:
Fibromyalgi (v. Irene Wittrup)

I år 2003 var emnet:
ørelidelser (v. speciallæge Peter Poulsen)

I år 2002 var emnet:
øjensmerter (v. Ofthalmolog Laust Baggesen)

I år 2001 var emnet:
Hovedpine set fra neurologisk synsvinkel og set fra craniosacral synsvinkel

I år 2000 var emnet:
Smerter og bidfunktiondysfunktioner efter traumata samt
introduktion til den craniosacrale metode, specielt i relation til kranietraumata

Dette møde tiltrak naturligt nok en del tandlæger.

Der har været livlige paneldiskussioner efter foredragene, og der afsluttes med lunch

Ajourført 23. februar 2018