HovedsideUddannelse

Videnskabelige møder

Terapeuter i craniosacral medicin

Litteratur

Kursusprogram

Møder

Kursus i musculoskeletal medicin i den craniale region

Kurset kan etableres efter behov

Praktisk:

Kurset er et eksternat kursus.

Kursusafgiften DKK. 8000 dækker kursus, kursus-materiale, kaffe/te, frokost og en ”debat-middag”

Depositum DKK. 2000,00 skal erlægges ved tilmel-dingen, som først er bin-dende ved modtagelse af depositum.

Restbeløbet skal være modtaget senest (fastlægges senere).

Ved afbud tidligere end 3 måneder før kursets afholdelse forbeholdes ret til at tilbageholde et beløb svarende til faktisk afholdte udgifter.

Ved afbud mellem 8 uger og 4 uger før kursets afholdelse refunderes 25% af kursusgebyret.

Ved afmeldelse senere end 4 uger før kursets afholdelse er der ingen refusion.

Konto nummer:

Reg.nr.: 3170

Konto: 3170 3171 361 788

 

Formål og indhold

Kurset er praktisk orienteret til diagnostikere og behandlere i primærsektoren, der har interesse i problemer udløst fra kranie og øverste del af nakken. Kursus er tredelt; de enkelte sektioner udbydes med ca. ½ års mellemrum, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning. Kursus A tilbydes nu.

Kurset vil være inddelt således at godt 50 % udgør den praktiske del, mens resten vil være teoretisk med en grundig gennemgang af de kranielle og nakke relaterede problemer i forbindelse med de ofte ”uforklarlige” symptomer, patienten præsenterer i disse regioner. Det være sig af idiopatisk eller traumatisk art.

Formålet er at bibringe kursisten tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden til på betryggende vis at kunne diagnosticere og anvende craniosacral medicinske behandlinger og/eller manuelle teknikker i den daglige praksis, overfor relevante lidelser.

Hovedvægten vil således blive lagt på lidelser i nakke, hoved, hals, visse stressrelaterede problemer, migræne og hovedpine.

Relaterede lidelser vil kunne gennemgås, hvis der er interesse herfor.

Herudover vil kurset dække: Behandlingstilrettelæggelse, risici og bivirkninger og den neurofysiologiske baggrund.

Der vil dagligt blive: Korte forelæsninger, case stories, demonstration af de anvendte manuelle teknikker og praktisk indøvning af teknikkerne på hinanden.

Kurset tager udgangspunkt i specifikke problemer som hovedsmerter (ex. hovedpine, symptom-følger efter whip-lash), nakkesmerter, øresmerter osv.

Problemløsning er nøgleordet i dette kursus, og der lægges specielt vægt på de diagnostiske overvejelser, herunder relevante tests for at bestemme, hvor lidelsen er lokaliseret.

 

Sted
Ikke fastlagt.
Overnatning er ikke iberegnet i kursusprisen.

Organisatorisk kursusleder
Jette Korsgaard, speciallæge i Almen medicin

Underviser
Læge, Ph.D. Irene Wittrup
Universitetets medaljeopgave belønnet med sølv.
Legat til 1 års videnskabelige studier i USA på Universitetshospital i Chicago.
Forsvar af Ph.D. disputats om virus og fibromyalgi.
Privat Klinik for Manuel Medicin, Craniosacral Medicin og Smertebehandling siden 1996.
Medlem af kursusudvalget i Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral
Medicin.

Underviser
Praktiserende speciallæge Jørgen Korsgaard
Speciallæge i fysiurgi og rehabilitering. Har praktiseret for Den Offentlige Sygesikring fra 1980 til 2003, siden da i privat praksis i Rungsted Kyst. Har undervist på DSMM’s kurser siden 1975. Medlem af kursusudvalget i Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral Medicin.
Medredaktør af:
Lærebog i Manuelle Teknikker, Munksgaard, 2004.

 


 

Fredag

10.30 - 11.00

Ankomst og registrering.+ kaffe + rundstykke

11.00 - 11.15

Velkomst og indledning.

11.15 - 11.45

Historisk baggrund, litteratur, målsætning.

 

Craniets overordnede anatomi.

 

Den craniosacrale tekniks plads i det kliniske arbejde indenfor den manuelle medicin.

11.45 - 13.00

Palpationsteknik. Det to- og tredimensionelle system. Muligheder og begrænsninger.

 

Vejledning til den craniosacrale undersøgelse og behandling.

 

Sutursystemet (Anatomi - inddeling og karakteristika)

 

Diagnostiske og terapeutiske øvelser. ( palpation på hinandens cranier: hvor er suturerne?)

13.00 - 14.00

Frokost.

14.00 - 14.30

Sutursystemet fortsat. Diagnostik og behandling.

14.30 - 15.15

Det craniosacrale system og den craniosacrale rytme. Den primære respiratoriske mekanisme.

 

Anatomi og fysiologi..

 

Øvelser.

15.15 - 15.30

Kaffe/The pause.

15.30 - 16.30

Os sphenoidale og synchondrosis sphenobasilaris.

 

Anatomi. Fysiologiske mekanismer og dysfunktioner.

 

Teori og øvelser: Bevægetest: Fleksion, ekstension, sidebøjning, torsion,

 

lateral forskydning, vertikal forskydning og sphenobasilar kompression

18.00 - 19.00

 Middag.

19.00 - 21.00

Synchondrosis sphenobasilaris, behandling med direkte og indirekte teknik. Point of "ease". Øvelser.

 

 

 

Lørdag

09.00 - 09.45

Repetition af teknikker fra første dag.

09.45 - 10.30

Os temporale. Anatomi, fysiologiske mekanismer og dysfunktioner.

 

Teori og øvelser: Bevægetest: Extern roteret.  Intern Roteret

10.30 - 10.50

Kaffe/The pause.

10.50 - 12.30

Os temporale fortsat. Behandling af dysfunktioner med direkte og indirekte teknik. Point of "ease"

12.30 - 13.30

Frokost.

13.30 - 15.30

Os frontale. Anatomi, fysiologiske mekanismer. Dysfunktioner.

 

Teori og øvelser: Bevægetest: Fleksionsfase og ekstensionsfase

 

Os frontale, behandling med direkte og indirekte teknik. Point of "ease".

15.30 - 16.00

Kaffe/The pause.

16.00 - 19.00

Os parietale. Anatomi, fysiologiske mekanismer. Dysfunktion. Undersøgelse og behandling. Øvelser.

 

Teori og øvelser: Bevægetest: Extern rotation og intern rotation

 

Os parietale, behandling med direkte og indirekte teknik. Point of "ease".

19.00 - 20.30

Afslutningsmiddag.

 

 

 

Søndag

09.00 - 9.45

Repetition af teknikker fra 2. dag.

09.45 - 10.30

Os occipitale. Anatomi, fysiologiske mekanismer. Dysfunktioner.

 

Teori og øvelser: Bevægetest. Behandlingsteknikker. Øvelser.

10.30 - 10.50

Kaffe/The pause.

10.50 - 12.00

Os occipitale fortsat.

12.00 - 12.30

Behandlingsstrategier.C0 - C1 - C2 us og behandling.

12.30 - 13.30

Frokost.

13.30 - 14.30

Os sacrum. Anatomi, fysiologiske mekanismer. Undersøgelsesteknikker. Øvelser.

14.30 - 15.00

Behandlingsreaktioner. Bivirkninger og deres behandling.

15.00 - 15.30

Repetition ved case story.

15.30 - 16.00

Evaluering og afslutning. Med kaffe.

 

 

 

Ændringer i programmet kan forekomme.

 

Interesse-blanket
Kursus i Craniosacral Medicin og Manuelle teknikker
Tidspunkt for kursus ikke fastlagt

Ønske om tilmelding med oplysning om

Navn        :
Stilling      :
E-mail       :

bedes sendt til
Kursussekretær Jette Korsgaard
Mail:       jette.korsgaard@dadlnet.dk

 

Ajourført 23. februar 2018