HovedsideUddannelse

Videnskabelige møder

Terapeuter i craniosacral medicin

Litteratur

Kursusprogram

Møder ?>

Kære medlem af DSOCM.

 

Hermed indkaldelse til
Årsmøde i DSOCM og Generalforsamling

Lørdag d. 3.marts 2018  kl. 11.30

Bygningen
Ved Anlægget 14A
7100 Vejle

Program:
Med forbehold for lette ændringer i tidsplanen efter behov!

11.30 – 12.30 Velkomst i Restaurant Neptun, hvor vi starter m. frokost

12.30 – 14.00 Vi går op på ”Rød Stue” og tager en runde blandt deltagerne om, hvad hver enkelt er optaget af ift selskabet.
Der er plads til et par brikse – Susanne tager gerne sin med

14.00 – 15.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Dagsorden kan ses på hjemmesiden www.craniosacral.dk under møder.
Der serveres kaffe/te og kage.
Herefter er der plads og mulighed for fortsat ”summemøde”.

DSOCM er vært og afholder udgifterne for de registrerede medlemmer.

Tilmelding til Birgitte på mail: birgitteny@live.dk
eller tlf: 40 16 93 39 senest onsd. 28.2. 

Vi håber på og glæder os til at se dig den 3.3.2018.

Med venlig hilsen

Susanne Rames
Formand

 

                                                                    4.2.2018
Dagsorden for

Ordinær generalforsamling i DSCOM 2018

den 3.3.2018  kl. 14.00-15.00.
Rød stue, Bygningen Vejle
Ved Anlægget 14 B
7100 Vejle

 1. Valg af dirigent Jørgen Korsgaard foreslås.
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg.
 4. Beretning fra repræsentanter for selskabet.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg:
  Helena Bergkvist
  Henny Klindt                 
  Susanne Rames

Alle  villige til genvalg.

      6.   Fremlæggelse af indkomne forslag ved sekretæren.
            Drøftelse af selskabets fremtid, v. formanden Susanne Rames

      7.  Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

      8.  Fastlæggelse af kontingent foreslås uændret kr. 350,00.

      9.  Valg af revisor. (Kirsten er villig til genvalg)

     10.  Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
            og efterårsmødet i øst-DK

     11. Eventuelt.

 

Forslag kan sendes til sekretær Helena Bergkvist, helenabergkvist@dadlnet.dk

Ajourført 23. februar 2018