HovedsideUddannelse

Videnskabelige møder

Terapeuter i craniosacral medicin

Litteratur

Kursusprogram

Møder

DANSK SELSKAB FOR OSTEOPATISK CRANIOSACRAL MEDICIN

DANISH SOCIETY OF OSTEOPATHIC CRANIOSACRAL MEDICINE

 


Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral Medicin (DSOCM) er et fagvidenskabeligt selskab, hvis formål er udbredelse af faglig viden og kunnen, samt videreuddannelse og forskning inden for den osteopatiske craniosacrale medicin.

DSOCM blev grundlagt i 1997 af overlæge Johannes Fossgreen og har siden afholdt kurser i den craniosacrale teknik foruden medicinske møder om craniosacrale emner og fremme af forskning inden for området.

Den craniosacrale teknik har umiddelbart bud til mange specialer, f.eks. almenmedicinere, pædiatere, øre- og øjenlæger, neurologer, reumatologer, tandlæger, fysioterapeuter samt jordemødre og neurosygeplejersker.

Metoden blev udviklet af den amerikanske osteopat William Garner Sutherland i den første halvdel af det tyvende århundrede.
Den craniosacrale medicin bygger bl.a. på, at der mellem de enkelte cranieknogler, som er adskilt af et tyndt lag bindevæv indeholdende også kar og nervereceptorer, foregår en vis fjedring og forskydelighed. Denne fjedring synes at være nødvendig for den normale funktion af kraniet.

Hvis denne fjedring blokeres, som det fx kan ses efter cranietraumer, whiplash-læsion, operative indgreb etc., kan det resultere i symptomgivende dysfunktioner.

Symptomerne er ofte hovedpine, svimmelhed, tandsmerter, vegetative forstyrrelser m.m. Disse symptomer virker ofte uforklarlige og vil være upåvirkelige af de gængse behandlingsmetoder.

Den craniale behandlingsform kan her være en anden og ny mulighed.

Behovet for et videnskabeligt selskab inden for den craniosacrale medicin afspejler sig bl.a. ved, at craniosacrale syndromer også kan optræde i forbindelse med andre sygdomstilstande, der kan kræve videregående undersøgelse og anden behandling.

Det er derfor nødvendigt, at der findes undervisning beregnet til sundhedsfagligt uddannet personale, der er interesseret i den craniosacrale medicinsk videnskabelig synsvinkel.

DSOCM har etableret denne uddannelse i craniosacrale teknikker i form af kurser, hvor deltagelse forudsætter en sundhedsfaglig uddannelse.

Ordinært medlemskab i DSOCM forudsætter, at man er læge, tandlæge eller fysioterapeut.

Medlems log-in, indtast kode:

Ajourført 26. maj 2014 kraniosakral